THE CONTACT

Contact Us

Shenzhen Waway Kitchen Equipment Co., Ltd.

  • tel:0755-29192818

  • 0755-29198166

  • email:huawei@szwaway.com

  • post:518126

  • address:Shenzhen City, Baoan District Xixiang street Baoan road Nanchang community measurements Qin Yu Industrial Zone